pondělí 30. prosince 2019

VIDEOMAPPING 2020 - NÁVRHY K REALIZACI

Měla jsem možnost spolupracovat s firmou, která připravovala novoroční videomapping pro rok 2020 na budově Národního muzea v Praze. Jedna zamýšlená část byla "pohled očima dětí", a tak jsem se svými žáky během listopadu a prosince pracovala na návrzích této části ("My jsme Praha, žijeme v Praze, budoucnost" apod.) Zadání nemělo zcela svazovat, akceptovalo se i abstraktní zpracování. 
Důležité byly barvy. Měly být jasné, vzájemně kontrastní, bílá a černá spíše omezeně, pokud linky, tak silnější. 
Děti své návrhy kreslily a malovaly do šablony NM, kterou firma poskytla. Jednalo se o formát A2. Mohlo se přetáhnout, ale nic nesmělo na nákresu budovy zůstat nevyplněné.
Měli jsme na zpracování poměrně málo času, žáci a žákyně obvykle pracovali ve dvojicích. 
Projektu se zúčastnily všechny třídy 2. stupně, z 9. třídy jen část žáků a žákyň (právě z časových důvodů). 
Snažila jsem se všechny práce nafotit, ale protože řada z nich se dodělávala v den odevzdání, některé mi v konečné fázi unikly a mám je vyfocené jen jako rozpracované (byť před dokončením). U nich je poznámka "rozpracováno". Některé (třeba kvůli absenci žáka) zůstaly nedokončené a nemohly se firmě předat k následné digitalizaci. 
Nutno podotknout, že projektu se ještě zúčastnily další dvě pražské školy a firma vybírala ze všech dětských návrhů, některé (ač dobré) se třeba nakonec nevyužily.

Technika: kresba, malba
Formát: šablona Národního muzea A2











Rozpracováno, vytahovaly se ještě kontury.



Rozpracováno.





























Rozpracováno, nejsou kontury přesýpacích hodin.

Rozpracováno, budova se kolorovala.

Rozpracováno, dodělávala se spodní část a barevnost bílé části.

pátek 27. prosince 2019

ESKYMÁCI

Portréty Eskymáků kreslili šesťáci.

Technika: kresba suchým a mastným pastelem
Formát: A3 (barevný podklad)