středa 31. července 2019

LINORYT I.

Linoryt byl poslední prací, kterou jsme s deváťáky dokončili. Řada z nich tuto grafickou techniku dělala poprvé. Výsledný linoryt chtěli tisknout převážně černě, tak jsme tiskli černou barvou.

Technika: linoryt, tisk linorytovými barvami ředitelnými vodou
Formát: cca 13x18 cm.


DOTEK SURREALISMU

Tentokrát osmáky inspirovaly surrelistické koláže a pokusili se vytvořit surrealistický portrét. Výsledné koláži měli vymyslet i název, a to poněkud netradičním postupem - listovali časopisy a které slovní spojení nebo slova se jim zalíbily ve spojení s koláží, takový název zvolili.

Technika: lepená koláž na barevný podklad
Formát: A3. Listovali časopisy a které slovní spojení či slova se jim zalíbily, nalepili k portrétu.

PORTRÉTY II.

Sedmáci vyjádřili přání, že by chtěli kreslit portréty (podobně jako před časem jiná třída), a tak jsme kreslili... a šlo jim to moc pěkně, i když dokončení obrázků trvalo dlouho. Byla to pro některé taková zkouška trpělivosti ;-)

Technika: tužka, uhel, rudka (dle volby), bílá křída, popř. i jiný odstín na barevný podklad
Formát: A3