středa 18. října 2023

KOMPLEMENTÁRNÍ BARVY – 7. ROČNÍK

Se sedmáky jsme si povídali o teorii barev (co jsou barvy primární, komplementární, barevný kruh, optické působení apod.) Poté si každý zvolil jednu komplementární dvojici a vytvořil  kompozici. Pro tvorbu tvarů jsme použili herní kostku :-) Když žák hodil 1, musel nakreslit rovnou čáru, když 2, tak vlnovku, když 3 - půlkruh (mohl mít i tvar elipsy), 4 - trojúhelník atd. Většinou svoji kompozici definovali šesti hody.

Technika: malba temperou

Formát: čtverec z A2úterý 17. října 2023

ADAPTAČNÍ KURZ ANEB ZÁŽITKY "VEPSANÉ POD KŮŽI" – 6. ROČNÍK

Šesťáci byli začátkem září na několikadenním adaptačním kurzu. O výtvarné výchově jsme se věnovali reflexi kurzu a kresbou a písmem ho pak šesťáci ztvárnili  A co že šesťákům nejvíce utkvělo v paměti? Co se jim "vepsalo pod kůži"?...

Technika: kolorovaná kresba (fix a anilinové barvy)

Formát: A3